Pembekalan KKN Unsulbar Gelombang XIV Tahun 2020

Gambar : Suasana pembukaan pembekalan KKN Unsulbar Gel. XIV Tahun 2020Gambar : Rektor Unsulbar Dr Ir H Akhsan Dajalaluddin MS saat membuka pembekalan KKN Unsulbar gel. XIV Gambar : Suasana pembukaan pembekalan KKN Unsulbar Gel. XIV Tahun 2020Gambar : Ketua P2KKN Unsulbar Muh Arafat Abdullah S.Si.,M.Si saat menyampaikan materi pembekalan KKN Gambar : Wakil Rektor II Unsulbar H.Anwar Sulili saat memberikan materi dihadapan peserta KKN Gel XIV Tahun 2020Gambar : Suasana pembukaan pembekalan KKN Un...
More